Ocelové svodnice Reverdo – údržba

  • Jestliže dodržíme správný způsob instalace, pak jsou ocelové svodnice vody samočistící. Někdy se však do koryta mohou dostat kameny či větve, které musí být odstraněny ručně(díky šířce svodnice se v provozu osvědčila jako dobrý čistící nástroj holínka, svým rozměrem zcela vyhovuje například i lopatka na uhlí).
  • Rozhodujícím předpokladem pro správné fungování svodnic je zajištění řádného odtoku vody. Pokud nelze vytvořit jednoduchou rýhu, kterou bude voda odtékat po svahu, doporučujeme na výtokové straně vykopat záchytnou jímku velikosti cca 30x30x30 cm, kterou je třeba pravidelně čistit.
  • Při správné instalaci a pravidelné údržbě je předpokládaná životnost svodnic Reverdo® 45 let, záruka na prorezavění je 25 let.