Ocelové svodnice Reverdo – konkurenční výhody

Konkurenční výhody

Ocelové svodnice vody REVERDO® jsou vyráběny z kvalitní oceli válcováním za studena. Někteří producenti kovové svodnice vytvářejí jen ohýbáním ze silného plechu. Dosáhnou tak pouhé vizuální napodobeniny, jejíž kvalitativní parametry jsou zcela odlišné. V čem tkví nejpodstatnější rozdíl?

  1. Válcování za studena je proces, v jehož průběhu se ze speciálního ocelového polotovaru pod vysokým tlakem na válcovací stolici vytvaruje stružka. Vysokým tlakem dochází nejen ke tvarování, ale i ke zhutnění materiálu a odstranění veškerých mikrotrhlin. Válcování za studena (na rozdíl od válcování za tepla) zvyšuje pružnost a pevnost a to jsou dvě velice důležité vlastnosti pro provozní zátěž stružek v cestě. Životnost stružek REVERDO® je tak až čtyřicet pět let.
  2. Ohýbání plechu při výrobě stružek s sebou nese jistá rizika. V místech ohybu se materiál vždy více či méně zeslabuje a vznikají mikrotrhliny. Pevnost stružek je v místech ohybu snížena a mikrotrhliny v provozních podmínkách urychlují stárnutí materiálu kvůli vnitřní korozi. Životnost takových stružek je výrazně kratší a i při nižších pořizovacích nákladech lze v konečném efektu takovou investici označit za nevýhodnou.